BOUWKUNDIGE KEURING DRENTHE

Home > Drenthe

Bouwkundig onderzoek Drenthe

Bouwkundig onderzoek in Drenthe

Met een bouwkundige keuring in Drenthe krijgt u inzicht in de bouwkundige staat van een woning. Het bouwtechnisch onderzoek geeft u inzicht in de conditie van elk element en eventuele onderhoudskosten of herstelkosten op zowel korte- als lange termijn. De door ons aangeboden keuringen voldoen bovendien aan de eisen gesteld door de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en kan dus worden gebruikt voor het laten financieren (hypotheek) van de woning in Drenthe. Onze bouwkundigen geven een beoordeling van alle belangrijke bouwelementen, te denken valt aan de fundering, kruipruimte, metselwerk, voegwerk, lateien, kozijnen, ramen, deuren, dakconstructie, dakbedekking, goten, vloeren, wanden en installaties. Per onderdeel ontvangt u een overzicht van de huidige staat, hersteladviezen en eventuele herstelkosten. De herstelkosten worden bepaald aan de hand van algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen, voor de inschatting van de herstelkosten wordt er dus gekeken naar de gemiddelde prijzen voor materialen en werkzaamheden. Daarnaast wordt er, indien van toepassing, ook gekeken naar onderhoudskosten voor de woning die zich in de toekomst nog voor zullen doen. De bouwtechnische keuring is een non-destructieve keuring. Er wordt gekeken naar het onderhoud van de woning zonder daarbij betimmeringen of wandafwerkingen te verwijderen. Wanneer er asbest gevonden wordt dan zal de inspecteur hier melding van maken, een uitgebreide asbestinventarisatie dient u te laten verrichten door een SC-540 gecertificeerd bedrijf.

WANNEER LATEN KEUREN?

Een keuring laat u over het algemeen uitvoeren voordat u een koopovereenkomst tekent, tegenwoordig wordt er vaak al een keuring uitgevoerd nadat er een voorlopig koopcontract is getekend. De bouwtechnische keuring wordt door slimme kopers vaak meegenomen in de ontbindende voorwaarden van het koopcontract. Wanneer de kosten van herstelwerkzaamheden het bedrag overstijgen wat overeen is gekomen, dan is dat een reden om de koop te ontbinden. Ook als eigenaar van een woning kunt u een bouwkundige inhuren. Deze kijkt naar de volledige staat van de woning en geeft u een globale kostenraming, zo krijgt u een helder beeld van de benodigde financiele reservering voor de toekomst. Als huiseigenaar is het verstandig eens in de vijf tot 10 jaar (afhankelijk van het type woning en mogelijke gebreken zoals asbest, lekkage, etc) de woning te laten keuren.

COMBINATIE KEURING & TAXATIE

U kunt uw bouwtechnische keuring ook combineren met een taxatierapport. Alle bij ons aangesloten taxateurs zijn aangesloten bij 1 van de navolgende brancheorganisaties: NVM, VBO, LMV of RVT. Daarnaast staan onze taxateurs vermeld in 1 van de drie taxateursregisters: CRMT, SCVM of NRVT. DE door ons aangeboden taxaties en taxatierapporten voldoen aan de strenge eisen, opgesteld door het CHF (Contactorgaan Hypothecair Financiers). U ontvangt bovendien een taxatie van een taxateurs bij u in de buurt, deze is op de hoogte van de woningmarkt in uw buurt en is bekend met de gangbare woningprijzen in uw regio. Deze combinatie is uniek in Nederland en deze service is ideaal wanneer u een huis wilt kopen of wanneer u een hypotheek nodig heeft of over wilt sluiten, conform de regels van de NHG. Naast dit combinatiepakket kunnen wij u ook begeleiden bij het verkopen dan wel aankopen van een woning.

VOLDOEN AAN UW ONDERZOEKSPLICHT

Bij de meeste geschillen inzake verborgen gebreken speelt de vraag of de koper zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt of dat de verkopende partij niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht. Als koper in dient u een huis goed te onderzoeken voordat u overgaat tot de daadwerkelijke koop, het gaat immers om een aankoop van significante waarde. Het onderzoek dient de koper tegen zichzelf te beschermen, een gedegen onderzoek brengt voor de koop alle gebreken aan het licht. Verzaakt de koper dit onderzoek te verrichten dan kan dat grote nadelige gevolgen hebben. De onderzoeksplicht brengt met zich mee dat de koper het huis uiterst nauwkeurig inspecteert en indien mogelijk gebruik maakt van een bouwkundig specialist. Wilt u een ouder huis kopen, dan is uw onderzoeksplicht nog strenger, er zijn immers risico's verbonden wat betreft de staat van de vloer, het dak en de installaties. Wilt u een oudere woning kopen, dan wordt van u verwacht dat u een bouwkundig specialist laat kijken naar de gehele woning. Wanneer u niet voldoet aan uw onderzoeksplicht dan loopt u de kans dat u schade niet bij de verkoper kan verhalen of de koopovereenkomst niet kunt terugdraaien. Vaak ontlopen in Nederland verkopers de aansprakelijkheid, rechters gaan er vaak van uit dat u als koper dan beter uw huiswerk had moeten doen. Wij brengen u in contact met een professionele bouwkundige, hiermee voldoet u direct aan uw onderzoeksplicht. Naast een goedkope bouwkundige keuring kunt u ook bij ons terecht voor het laten uitvoeren van een taxatie van uw woning.

VOORDELEN BOUWKUNDIGE KEURING

U kunt het rapport gebruiken om te onderhandelen over de vraagprijs van de woning. Zodra de resultaten bekend zijn en u precies weet hoe het met de bouwkundige staat van de woning is gesteld, weer u tot in detail hoeveel geld er nodig is om schade aan het pand te laten herstellen. Het rapport kan opgenomen worden als ontbindende voorwaarde in het (voorlopig) koopcontract. Wanneer de verkoper verborgen gebreken heeft verzwegen dan kunt u dankzij dit rapport de koop laten ontbinden. Wij leveren erkende rapportages, u kunt deze dus gebruiken voor hypotheken met NHG.

ERKEND DOOR NHG

De door ons aangebonden bouwtechnische rapportages worden erkend door onder andere de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Daarnaast worden onze rapportages ook erkend door alle financiele instellingen die bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) zijn geregistreerd, uiteraard betaalt u hier niets extra's voor.

Voordelen Bouwkundig rapport kosten in Drenthe

 • Onze erkende bouwkundigen werken al 7 jaar in Drenthe.
 • Uw bouwkundige inspectie en het rapport voldoen aan de normen opgesteld door uw geldverstrekker.
 • Uw bouwkundig rapport wordt door de juiste mensen op de juiste wijze gevalideerd.
 • In Drenthe lopen wij voorop wanneer het gaat om regelgeving en ontwikkelingen op de markt.
 • Ook voor maatwerk in Drenthe kunt u terecht bij onze ervaren specialisten.

Geen bouwkundig onderzoek? Dit bent u dan kwijt:

 • Dakrenovatie € 9.975,00
 • Schilderwerk woning € 9.825,00
 • Kozijnen vervangen € 3.480,00
 • Herbestraten tuin € 2.600,00
 • Gevelrenovatie € 4.600,00
 • Dakkapel renoveren € 8.300,00
 • CV-ketel vervangen € 3.000,00
 • Rolluiken vervangen € 6.500,00
 • Stuckwerk vervangen € 3.550,00
 • Riool vervangen € 4.250,00
 • Elektra vervangen € 6.865,00

Marcel de Jong

Onderzoeker voor KeurCO.nl
 • (4.5 Rate)

Zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw woningen komen er vaak gebreken aan het licht. De kosten voor het herstellen van deze gebreken kunnen flink in de papieren lopen. Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Wanneer u geen bouwkundige keuring laat uitvoeren, dan kunt u in een later stadium moeilijk tot niets reclameren. De kosten voor het vervangen dan wel repareren komen dan voor rekening van de koper. Dat dit in de papieren loopt ziet u hierboven, dit zijn richtprijzen voor de meeste voorkomende gebreken.

Bouwkundig advies kosten Drenthe

Een scherpe aanbieding voor een bouwkundige keuring in Drenthe?,
binnen 2 minuten geregeld.

Site error: the file /home/keurco/public_html/mmomagelinks.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_7.0.so to be installed by the website operator. If you are the website operator please use the ionCube Loader Wizard to assist with installation.